Điểm chuẩn trường Đại học Nội Vụ Hà Nội năm 2021

0
4525

Trường Đại học Nội vụ đã công bố điểm trúng tuyển năm 2021 chính thức.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nội vụ năm 2022

Điểm trúng tuyển Đại học Nội vụ năm 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nội vụ xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nội vụ năm 2020 như sau:

Ngành học Khối XT Điểm chuẩn 2020
Các ngành đào tạo tại Hà Nội
Quản trị nhân lực A00, A01, D01 20.5
C00 22.5
Quản trị văn phòng D01 20
C19, C20 23
C00 22
Luật (chuyên ngành Thanh tra) A00, A01, D01 18
C00 20
Quản lý nhà nước A01, D01 17
C00 19
C20 20
Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) A01, D01 14.5
C00 16.5
C20 17.5
Lưu trữ học (chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) D01 14.5
C00 16.5
C19, C20 17.5
Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch) D01, D15 16
C00 18
C20 19
Văn hóa học
(Chuyên ngành Văn hóa truyền thông)
(Chuyên ngành Văn hóa du lịch)
D01, D15 16
C00 18
C20 19
Thông tin – Thư viện
(Chuyên ngành Quản trị thông tin)
A01, D01 15
C00 17
C20 18
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước A00, D01 14.5
C00 16.5
C20 17.5
Hệ thống thông tin A00, A01, D01, D90 15
Phân hiệu Quảng Nam
Quản trị nhân lực A00, D01, C00 14
C20 15
Quản trị văn phòng A00, D01, C00 14
C20 15
Luật (Chuyên ngành Thanh tra) A00, D01, C00 14
C20 15
Quản lý nhà nước D01, D15, C00 14
C20 15
Lưu trữ học D01, C00 14
C19, C20 15
Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch) A00, D01, C00 14
C20 15
Văn hóa học
(Chuyên ngành Văn hóa du lịch)
(Chuyên ngành Văn hóa truyền thông)
D01, D15, C00 14
C20 15
Phân hiệu TP HCM
Quản trị văn phòng A01 16.5
C00, D01, D15 15.5
Luật A00, D01, C00 16
A01 17
Quản lý nhà nước A00, D01, D15, C00 15.5
Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) C00, C03, C19, D14 14.5