Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2020

0
489

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM đã công bố điểm chuẩn theo các phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực, xét học bạ năm 2020 và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét kết quả thi THPT.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 chính thức.

Điểm sàn Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2020

Điểm sàn Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Công nghệ thực phẩm 20
Đảm bảo chất lượng & An toàn thực phẩm 16
Công nghệ chế biến thủy sản 15
Khoa học thủy sản 15
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 17
Khoa học chế biến món ăn 16
Công nghệ kỹ thuật hóa học 16
Công nghệ vật liệu 15
Công nghệ kỹ thuật môi trường 16
Quản lý tài nguyên và môi trường 16
Công nghệ sinh học 16
Kế toán 18
Tài chính – Ngân hàng 18
Quản trị kinh doanh 19
Kinh doanh quốc tế 18
Luật kinh tế 17
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20
Quản trị khách sạn 18
Ngôn ngữ Anh 19
Ngôn ngữ Trung Quốc 19
Công nghệ thông tin 16
An toàn thông tin 15
Công nghệ chế tạo máy 16
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 16
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16
Công nghệ dệt, may 16
Chương trình liên kết quốc tế
Quản trị kinh doanh 16
Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm 16
Khoa học và Công nghệ sinh học 16

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét điểm thi ĐGNL, xét học bạ (đợt 1)

Tên ngành Điểm trúng tuyển
Học bạ Thi ĐGNL
Công nghệ thực phẩm 23 650
Đảm bảo chất lượng & An toàn thực phẩm 21 650
Công nghệ chế biến thủy sản 18 650
Khoa học thủy sản 18 650
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 20 650
Khoa học chế biến món ăn 20 650
Công nghệ kỹ thuật hóa học 19 650
Công nghệ vật liệu 19 650
Công nghệ kỹ thuật môi trường 18 650
Quản lý tài nguyên và môi trường 18 650
Công nghệ sinh học 20 650
Kế toán 21 650
Tài chính – Ngân hàng 21 650
Quản trị kinh doanh 21 650
Kinh doanh quốc tế 21 650
Luật kinh tế 21 650
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.5 650
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.5 650
Ngôn ngữ Anh 21.5 650
Công nghệ thông tin 21 650
An toàn thông tin 19 650
Công nghệ chế tạo máy 19 650
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 19 650
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 19 650
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 19 650
Công nghệ dệt, may 19 650
Ngôn ngữ Trung Quốc / 650
Quản trị khách sạn / 650
Chương trình liên kết quốc tế
Quản trị kinh doanh  18
Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm  18
Khoa học và Công nghệ sinh học  18

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển chính thức.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Công nghệ thực phẩm 20.25 22.5
Đảm bảo chất lượng & An toàn thực phẩm 16.55 17
Công nghệ chế biến thủy sản 15 15
Khoa học thủy sản 15.6 17
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 17 17
Khoa học chế biến món ăn 16.5 16.5
Công nghệ kỹ thuật hóa học 16.1 16
Công nghệ vật liệu 15.1 17
Công nghệ kỹ thuật môi trường 16.05 17
Quản lý tài nguyên và môi trường 16 17
Công nghệ sinh học 16.05 16.5
Kế toán 18 20
Tài chính – Ngân hàng 18 20
Quản trị kinh doanh 19 22
Kinh doanh quốc tế 18 20
Luật kinh tế 17.05 19
Quản trị khách sạn 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18 19
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20 22
Ngôn ngữ Anh 19.75 22
Công nghệ thông tin 16.5 19
An toàn thông tin 15.05 15
Công nghệ chế tạo máy 16 16
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 16 16
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16 16
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16 16
Công nghệ dệt, may 16.5 17
Chương trình liên kết quốc tế
Quản trị kinh doanh / 16
Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm / 16
Khoa học và Công nghệ sinh học / 16