Điểm chuẩn Đại học Công nghệ giao thông vận tải năm 2020

0
399

Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải đã chính thức công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) cùng điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ giao thông vận tải theo phương thức xét điểm thi THPT đã được update./

Điểm chuẩn xét học bạ năm 2020

Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển
Điểm chuẩn xét học bạ
Tổng điểm 3 môn lớp 12 Điểm TBC lớp 12
Tại Hà Nội
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 21 7.5
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 23 7.7
Quản trị kinh doanh 25 7.9
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 20 7.0
Kinh tế xây dựng 20 7.0
Tài chính ngân hàng 22 7.5
Công nghệ Kỹ thuật giao thông 18 6.0
Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp 18 6.0
Công nghệ kỹ thuật Môi trường 18 6.0
Cơ sở Vĩnh Phúc 
Xây dựng Cầu đường bộ 18 6.0
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 18 6.0
Kế toán doanh nghiệp 18 6.0
Công nghệ kỹ thuật Ô tô 18 6.0
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 18 6.0
Công nghệ thông tin 18 6.0
Kinh tế xây dựng 18 6.0
Điện tử – viễn thông 18 6.0
Cơ sở Thái Nguyên  
Xây dựng Cầu đường bộ 18 6.0
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 18 6.0
Công nghệ kỹ thuật Ô tô 18 6.0
Logistics và vận tải đa phương thức 18 6.0
Kế toán doanh nghiệp 18 6.0
Công nghệ thông tin 18 6.0
Kinh tế xây dựng 18 6.0

Điểm sàn theo kết quả thi THPT năm 2020

Điểm sàn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2020 như sau:

Ngành học Điểm sàn 2020
Tại Hà Nội
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 17
Hệ thống thông tin 17
Điện tử – viễn thông 17
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 17
Kế toán 17
Quản trị kinh doanh 17
Thương mại điện tử 17
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 16
Kinh tế xây dựng 15.5
Khai thác vận tải 15.5
Tài chính ngân hàng 15.5
Công nghệ Kỹ thuật giao thông 15.5
Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp 15.5
Công nghệ kỹ thuật Môi trường 15.5
Cơ sở Vĩnh Phúc
Xây dựng Cầu đường bộ 15
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 15
Kế toán doanh nghiệp 15
Công nghệ kỹ thuật Ô tô 15
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 15
Công nghệ thông tin 15
Kinh tế xây dựng 15
Điện tử – viễn thông 15
Cơ sở Thái Nguyên
Xây dựng Cầu đường bộ 15
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 15
Công nghệ kỹ thuật Ô tô 15
Logistics và vận tải đa phương thức 15
Kế toán doanh nghiệp 15
Công nghệ thông tin 15
Kinh tế xây dựng 15

Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Điểm trúng tuyển chính thức đã được cập nhật.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Công nghệ giao thông vận tải năm 2020 như sau:

Ngành học 2019 Điểm chuẩn 2020
Đào tạo tại Hà Nội
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 24
Công nghệ thông tin 23
Thương mại điện tử 22.5
Công nghệ kỹ thuật Ô tô 22
Quản trị doanh nghiệp 20.5
Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử 20
Tài chính – Ngân hàng 19.5
Hệ thống thông tin 19.5
Kế toán 19
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 19
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông 18.5
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 17
Khai thác vận tải 17
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15.5
Công nghệ kỹ thuật giao thông 15.5
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.5
Kinh tế xây dựng 15.5
Cơ sở Vĩnh Phúc
Kế toán doanh nghiệp 15
Công nghệ thông tin 15
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng 15
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng cầu đường bộ 15
Công nghệ kỹ thuật Ô tô 15
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông 15
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 15
Kinh tế xây dựng 15
Cơ sở Thái Nguyên
Kế toán doanh nghiệp 15
Công nghệ thông tin 15
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng 15
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng cầu đường bộ 15
Công nghệ kỹ thuật Ô tô 15
Kinh tế xây dựng 15
Logistics và vận tải đa phương thức 15